PSD verzoekt om enkele aanpassingen in de brieven

5 maart 2024


Afgevaardigden van de Diaspora en PSD waren aanwezig in Suriname 

Nieuwsbericht afkomstig van Starnieuws 


Presentatie AOW-gat

Regelmatig houdt heer Ram Rambharatsingh  presentaties over het AOW-GAT problematiek. 

Hieronder kunt u zijn beknopte diapresentatie zien.

 

 Bestuursleden van PSD, Ranjan Akloe (2e secretaris) Ram Rambharatsingh (penningmeester),
Helga Tjon A Kon Robby Makka (voorzitter), Diana Vlet voor inheemsen en Ruth Sinkelir (lid RvA).

 

 

Makka: Diaspora wordt volwassener

Persbericht omtrent de  receptie 10 jaar PSD gehouden op 26 november 2023 in zaal De Brug, Reeuwijk. 

"We maken onze beloftes waar. Er is weer een Diaspora-dag, een Brasadey. U was 10 jaren geleden getuige van toen wij dit Diaspora Platform (PSD) hadden opgericht. Hierna hebben we een Brasadey gehouden en had oud-president Desi Bouterse de groeten gestuurd voor de koning. Nu, 26 november 2023, is de diaspora na 10 jaren volwassener geworden want er zijn: meer Brasadey’s, meer diaspora organisaties, meer Srefidensi herdenkingen en meer documentatie.  De huidige president Chan Santokhi spreekt virtueel rechtstreeks tot u”. Woorden van bestuursvoorzitter Robby Makka afgelopen zondag in Reeuwijk, Nederland” tijdens een drukbezochte receptie van deze grootste particuliere diaspora organisatie.

20 organisaties
Ruim twintig diaspora organisaties vanuit alle streken in Nederland maar ook uit Suriname, hebben deze receptie bijgewoond. Naast een vijftal workshops met concrete thema’s als: Diaspora en gezondheidszorg, Diaspora en Sport, Diaspora en AOW-gat, Diaspora en Inheemsen en Diaspora en Ondernemerschap was er gelegenheid tot het pitchen over deze onderwerpen, een nadere kennismaking met het Bestuur van PSD, lekker Surinaams eten, netwerken en dansen op de tonen van Diaspora muziekformatie nummer 1, Sabroso. De manager van de band Setish Bindraban ontving hierbij de Diaspora award voor zijn verbindende verdiensten, omdat hij “Sranan songs in het Surinaams, Marrons, Latijns etc.” ten gehore brengt in en buiten Nederland.  Gastspreker 1 president Santokhi
In zijn felicitatieboodschap memoreerde president Santokhi de diaspora delegaties die Suriname wekelijks bezoeken met duidelijke bespreekpunten. De president zei dat: de SLM op koers is, de toerismewet aangenomen is en hij bezig is met een implementatieteam, hotel Residence Inn volop operationeel is met upgrading, het nationaal onderwijscongres met Diaspora gehouden is en er aandacht is voor het AOW gat. Het staatshoofd zei verder dat Suriname nu -i.v.m. het slavernijverleden- excuses kent vanuit Nederland met achter een komma, en dat het kiesstelsel is gewijzigd waarin diaspora ook heeft meegedacht. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van de juiste samenwerking tussen diaspora en Suriname. “Maar de motor moet met meer cilinders draaien, elektronischer worden, met meer power richting ministeriële en sectorale ondersteuning. Graag dus ook aandacht hiervoor met zijn allen”, riep de president op.


Gastspreker 2 minister Ori
Onderwijsminister Henry Ori die ook gastspreker was, benoemde de achterban van de Diaspora met name oud-Inspraak Orgaan, oud-Vereniging van Surinaamse Nederlanders, oud-Vereniging van Reizigers, Kennis Kring Nederland en Suriname en aanverwante zuster- en broederorganisaties. Ori: “Ik ken haast al deze organisaties in Nederland toen ik nog werkte in Europa. Met een aantal van jullie heb ik goed contact. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft jullie nodig in het kader van win-win samenwerking in het belang van het Surinaamse Onderwijs. Suriname geeft nieuwe inhoud aan betrekkingen met Nederland en de Diaspora gemeenschap. We zien transnationale gezinnen ontstaan in Nederland, Suriname en in België.  
Enkele jaren geleden heb ik ook een lezing verzorgd voor de diaspora gemeenschap in Nederland met als onderwerp Toerisme, mijn promotie.” Laat ons Diaspora een nieuw gezicht geven met jullie als Surilanders, Euro Surinamers en/of Nederamers.  Jullie vormen de diaspora van Suriname met een heel sterk netwerk, kapitaal en deskundigheid, en doen enorm je best iets te betekenen voor jouw land van herkomst. Dat vertaalt zich in toezending van gelden en goederen aan familie en het verlenen van diensten aan kennissen en in feite iedere integere persoon die daarom vraagt, zei de bewindsman die benadrukte voor verduurzaming van bestaande partnerschappen.


PSD
Het initiatief voor de oprichting van PSD kwam van vertegenwoordigers van Kenniskring Nederland-Suriname, de Vereniging Surinaamse Nederlanders en het Surinaams Inspraak Orgaan. Nu zijn meer organisaties, raden en personen verbonden aan het platform. Het PSD bestaat uit een bestuur met 7 leden, adviesraad en groep voor pr, media en communicatie en wordt ondersteund door vrijwilligers. Het wil Surinamers wereldwijd verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van hun welvaart en welzijn. 
Het zwaartepunt van de organisatie ligt in Nederland en verder worden Surinamers betrokken in met name de voormalige Nederlandse Antillen, de landen van de Caricom, de Verenigde Staten, India en Indonesië. In 2020 riep het platform 25 november uit tot Diasporadag. Deze dag ging in 1975 de geschiedenis in als de dag van de Surinaamse onafhankelijkheid. Makka: het was een vruchtbare Brasa dey en een fijne verbroederingsdag. We zijn een lerende organisatie, we innoveren, motiveren en enthousiasmeren bij het waarmaken van de beloftes.

Overgenomen uit Starnieuws d.d. 28 november 2023

 

 


Wij maken het samen Surinaams gezellig!

22 november 2023

 

Aan alle personen die op de gastenlijst staan:

U heeft ruim van te voren u verzekerd voor uw aanwezigheid bij de receptie van Platform Surinaamse Diaspora (PSD) i.v.m. het 10 - jarig bestaan en de herdenking van de  Onafhankelijkheidsdag, 25 november 1975, van Suriname.


Heel fijn dat u op de gastenlijst bent!

Zoals u weet, zijn wij ook ruim van tevoren volgeboekt voor deze receptie.

Wij verwachten u zeker op deze bijzondere zondag 26 november 2023 om het samen gezellig te maken en te netwerken.


Tijd: 16.00 - 21.30 u
Locatie: Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

PROGRAMMA

16:00 -17:00 u Inloop
16:00u Welkom, Start Workshops
17:00u Ned en Sur volkslied
17:05u Terugblik workshopleiders
17:20u Toespraak Robby Makka
17:30u Opening lopend buffet. ( Eerst tafel 1-3, 4-6, dan 7-9, 9-12-12-15, 15-18 etc. Drankjes zijn voor uw rekening )
17:30u Sabroso deel 1
19:00u Pauze
19:30u Sabroso deel 2
21:30u Uitloop
22:00u Sluiting

Parkeren is gratis.


Neem de roll-up banner van uw
Organisatie -/Bedrijf mee voor plaatsing in de lobby.


πŸ‡ΈπŸ‡·Neem uw liefde voor Suriname en Nederland, visitekaartjes & dansschoenen mee.πŸ‡³πŸ‡±


Dresscode: Tenue de Ville (kleuren NL SU)

πŸ‘”πŸ‘˜πŸ‘—πŸ‘ŸπŸ‘žπŸ₯ΏπŸ‘ πŸŽ΅πŸŽ·πŸŽΈπŸ₯βœπŸ₯˜πŸ²πŸΎπŸ₯‚πŸ»πŸΊπŸΉ

 

 

 


Antwoord op brief van 3 oktober 2023

Brief 3 okt 2023Ram Rambaratsingh in het nieuws

15 oktober 2023Publicatiedatum 4 oktober 2023


Publicatiedatum 2 oktober 2023


Publicatiedatum 1 sept 2023


Publicatiedatum 18 augustus 2023 


Publicatiedatum 13 augustus 2023


Publicatiedatum  23 juli 2023


Publicatie datum 12 juli 2023


Publicatie datum 10 mei 2023


Publicatie datum 9 mei 2023

Visumaanvraag ex-Rijksgenoten stiefmoederlijk of discriminatie?

Vanaf Nederland de visumafhandeling van de voormalige Rijksgenoten heeft uitbesteed aan het particulier bedrijf VFS Global, ondervinden de visum aanvragers heel veel last zoals:
1. Wachttijden tussen de 3 en 6 maanden lijken normaal
2.Telefonisch haast onbereikbaar
3. Als het formulier niet juist is ingevuld wordt het visum afgewezen zonder een deugdelijke onderbouwing en daarna mag men  het visum opnieuw indienen en wederom € 110 per persoon betalen, zijnde € 80 voor de Nederlandse overheid en € 30 voor VFS Global. Is dit een eerlijk proces?

4. Er worden tal van ongegronde redenen opgegeven om dit visum af te wijzen.

Graag zou Platform Surinaamse Diaspora (PSD) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer W. Hoekstra de volgende vragen willen stellen:
a. Wie bepaalt op grond waarvan een visum wordt afgewezen?
b. Wat zijn de wettelijke kaders op grond waarvan een visum wordt afgewezen?
c. Wie controleert het bedrijf VFS Global?
d. Op basis waarvan heeft deze minister het werk uitbesteed aan VSF Global?
e. Los van het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken zo’n een gevoelige zaak niet mag uitbesteden aan een particulier bedrijf, rijst de vraag, als er een aanbesteding is gehouden?    

Er ligt zeer gevoelige informatie van de aanvragers en garantstellers bij VSF Global, waaronder het netto-inkomen van de afgelopen 3 maanden, bankafschriften van de afgelopen 3 maanden, banknummer, arbeidsovereenkomst, geboortedatum en het sofinummer. Is dit getoetst aan de wet AVG? En zo Ja, kan dit alsnog geëvalueerd worden?
VSF Global is een particulier bedrijf. De mensen die daar arbeid/diensten verrichten zijn niet beëdigd. Zij hebben inzage in de persoonsgegevens en kunnen het toch heel gemakkelijk “verkopen”  dan wel delen met derden. Zo’n gevoelig onderwerp moet toch door beëindigde ambtenaren worden uitgevoerd?   

Platform Surinaamse Diaspora (PSD) kan het niet begrijpen, dat mensen het formulier onjuist of onvolledig  invullen. De voormalig Rijksgenoten zijn de Nederlandse taal redelijk machtig. Als het bedrijf zo’n smoes bedenkt om het visum af te wijzen, dan is er iets goed mis bij het bedrijf. Onder toezicht van de Nederlandse en de Surinaamse regeringen worden de voormalig Rijksgenoten bij iedere afwijzing van het visum € 110  armer gemaakt. Wie kan garanderen dat VSF Global te goeder trouw werkt? Als het gaat om, bij afwijzing (zonder prestatie te leveren) het geld in eigen zak steken.

Ook komt het vaker voor, dat als visa wordt verstrekt aan voormalig Rijksgenoten, voor een zeer korte duur is (o.a. 30 of 90 dagen) en voor slechts 1 binnenkomst in het Schengengebied. Dus niet eens meerdere binnenkomsten.

PSD kreeg veel klachten over de gang van zaken met betrekking tot het streng, oneerlijk en onmenselijk beleid die er gevoerd wordt door VSF Global.
Dat Nederland als een fatsoenlijk, beschaafd en democratisch land die € 110 opnieuw laat betalen is beschamend te noemen. Met heel veel moeite kunnen de Surinamers € 110 bij elkaar verzamelen en dat zijn ze bij een afwijzing in één keer kwijt.

Wij Surinamers hebben een hechte band met onze familie. Het komt vaker voor, dat door het afwijzen van het visum, velen na het overlijden van hun dierbaren in Nederland geen afscheid kunnen nemen en bij huwelijken niet aanwezig kunnen zijn. De Nederlandse regering is er wel degelijk van op de hoogte en stoort zich daar totaal niet aan. Deze houding die Nederland heeft aangenomen tegenover haar voormalig Rijksgenoten is zeer mensonwaardig en onrechtvaardig. Totaal gevoelloos.

Dat de Nederlandse regering haar voormalig Rijksgenoten zo behandelt, ligt ook aan de Surinaamse regering. De Surinaamse regering laat het allemaal oogluikend toe. PSD vindt dat de Surinaamse regering corrigerend moet optreden. PSD begrijpt niet waarom zij niet corrigerend kan en wil optreden. Vanaf de huidige regering aan de macht is, hoort PSD van beide regeringsleiders, dat de relatie gebaseerd is op “gelijkwaardigheid en wederzijds respect”. Kan middels afschaffing van visa en de vereenvoudigde procedure met transparante regels de visa kwestie goed worden afgewikkeld?

 

PSD verzoekt de Nederlandse regering vooruitlopende op het Schengen-visum een voorlopige voorziening te treffen, zodat de voormalig Rijksgenoten nu alvast zonder visum naar Nederland mogen reizen voor maximaal 90 dagen. Als Koning Willem Alexander een wet binnen 3 weken kan ondertekenen, dat de Oekraïners zonder visum Nederland binnen mogen komen, kan het dus voor de voormalig Rijksgenoten ook.

Ook verzoekt PSD de Nederlandse regering het visumbeleid bij VFS Global met onmiddellijke ingang weg te halen en terug te brengen naar de Nederlandse Ambassade in Paramaribo, zoals het vroeger was en zoals het hoort. Hierdoor kan het ambassadepersoneel persoonlijk contact hebben met de mensen.

Het is  toch belachelijk, dat er iemand in Nederland garant staat voor iemand die uit Suriname komt en nog is de Nederlandse regering de mening toegedaan, dat er mensen in illegaliteit zullen verdwijnen. Wat voor waarde heeft zo’n garantieverklaring dan?

Aan Nederland de oproep om de internationale verdragen die Nederland heeft gesloten goed uit te voeren en ook het raamverdrag tussen Nederland en Suriname hoger op de agenda te zetten tot heil van beide landen.

Stichting Platform Surinaamse Diaspora
Ram Rambaratsingh, (penningmeester)


Publicatie datum 9 mei 2023


Publicatie datum 9 mei 2023


Publicatie datum 1 mei 2023

Beluister hier het vraaggesprek door Radio Amor met de heer Ram Rambaratsingh omtrent de eenmalige toekenning van de 5000,- euro voor het AOW-gat.


 

 

Publicatie datum 28 april 2023

 


Lezing Boedelproblematiek 


Brief BUZA aan 2e kamer Visum aanvraag lopen spaak 27-1-2023