Platform Surinaamse Diaspora

Wij maken het samen Surinaams gezellig!

22 november 2023

 

Aan alle personen die op de gastenlijst staan:

U heeft ruim van te voren u verzekerd voor uw aanwezigheid bij de receptie van Platform Surinaamse Diaspora (PSD) i.v.m. het 10 - jarig bestaan en de herdenking van de  Onafhankelijkheidsdag, 25 november 1975, van Suriname.


Heel fijn dat u op de gastenlijst bent!

Zoals u weet, zijn wij ook ruim van tevoren volgeboekt voor deze receptie.

Wij verwachten u zeker op deze bijzondere zondag 26 november 2023 om het samen gezellig te maken en te netwerken.


Tijd: 16.00 - 21.30 u
Locatie: Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

PROGRAMMA

16:00 -17:00 u Inloop
16:00u Welkom, Start Workshops
17:00u Ned en Sur volkslied
17:05u Terugblik workshopleiders
17:20u Toespraak Robby Makka
17:30u Opening lopend buffet. ( Eerst tafel 1-3, 4-6, dan 7-9, 9-12-12-15, 15-18 etc. Drankjes zijn voor uw rekening )
17:30u Sabroso deel 1
19:00u Pauze
19:30u Sabroso deel 2
21:30u Uitloop
22:00u Sluiting

Parkeren is gratis.


Neem de roll-up banner van uw
Organisatie -/Bedrijf mee voor plaatsing in de lobby.


πŸ‡ΈπŸ‡·Neem uw liefde voor Suriname en Nederland, visitekaartjes & dansschoenen mee.πŸ‡³πŸ‡±


Dresscode: Tenue de Ville (kleuren NL SU)

πŸ‘”πŸ‘˜πŸ‘—πŸ‘ŸπŸ‘žπŸ₯ΏπŸ‘ πŸŽ΅πŸŽ·πŸŽΈπŸ₯βœπŸ₯˜πŸ²πŸΎπŸ₯‚πŸ»πŸΊπŸΉ

 

 

 


Antwoord op brief van 3 oktober 2023

Brief 3 okt 2023Ram Rambaratsingh in het nieuws

15 oktober 2023Publicatiedatum 4 oktober 2023


Publicatiedatum 2 oktober 2023


Publicatiedatum 1 sept 2023


Publicatiedatum 18 augustus 2023 


Publicatiedatum 13 augustus 2023


Publicatiedatum  23 juli 2023


Publicatie datum 12 juli 2023


Publicatie datum 10 mei 2023


Publicatie datum 9 mei 2023

Visumaanvraag ex-Rijksgenoten stiefmoederlijk of discriminatie?

Vanaf Nederland de visumafhandeling van de voormalige Rijksgenoten heeft uitbesteed aan het particulier bedrijf VFS Global, ondervinden de visum aanvragers heel veel last zoals:
1. Wachttijden tussen de 3 en 6 maanden lijken normaal
2.Telefonisch haast onbereikbaar
3. Als het formulier niet juist is ingevuld wordt het visum afgewezen zonder een deugdelijke onderbouwing en daarna mag men  het visum opnieuw indienen en wederom € 110 per persoon betalen, zijnde € 80 voor de Nederlandse overheid en € 30 voor VFS Global. Is dit een eerlijk proces?

4. Er worden tal van ongegronde redenen opgegeven om dit visum af te wijzen.

Graag zou Platform Surinaamse Diaspora (PSD) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de heer W. Hoekstra de volgende vragen willen stellen:
a. Wie bepaalt op grond waarvan een visum wordt afgewezen?
b. Wat zijn de wettelijke kaders op grond waarvan een visum wordt afgewezen?
c. Wie controleert het bedrijf VFS Global?
d. Op basis waarvan heeft deze minister het werk uitbesteed aan VSF Global?
e. Los van het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken zo’n een gevoelige zaak niet mag uitbesteden aan een particulier bedrijf, rijst de vraag, als er een aanbesteding is gehouden?    

Er ligt zeer gevoelige informatie van de aanvragers en garantstellers bij VSF Global, waaronder het netto-inkomen van de afgelopen 3 maanden, bankafschriften van de afgelopen 3 maanden, banknummer, arbeidsovereenkomst, geboortedatum en het sofinummer. Is dit getoetst aan de wet AVG? En zo Ja, kan dit alsnog geëvalueerd worden?
VSF Global is een particulier bedrijf. De mensen die daar arbeid/diensten verrichten zijn niet beëdigd. Zij hebben inzage in de persoonsgegevens en kunnen het toch heel gemakkelijk “verkopen”  dan wel delen met derden. Zo’n gevoelig onderwerp moet toch door beëindigde ambtenaren worden uitgevoerd?   

Platform Surinaamse Diaspora (PSD) kan het niet begrijpen, dat mensen het formulier onjuist of onvolledig  invullen. De voormalig Rijksgenoten zijn de Nederlandse taal redelijk machtig. Als het bedrijf zo’n smoes bedenkt om het visum af te wijzen, dan is er iets goed mis bij het bedrijf. Onder toezicht van de Nederlandse en de Surinaamse regeringen worden de voormalig Rijksgenoten bij iedere afwijzing van het visum € 110  armer gemaakt. Wie kan garanderen dat VSF Global te goeder trouw werkt? Als het gaat om, bij afwijzing (zonder prestatie te leveren) het geld in eigen zak steken.

Ook komt het vaker voor, dat als visa wordt verstrekt aan voormalig Rijksgenoten, voor een zeer korte duur is (o.a. 30 of 90 dagen) en voor slechts 1 binnenkomst in het Schengengebied. Dus niet eens meerdere binnenkomsten.

PSD kreeg veel klachten over de gang van zaken met betrekking tot het streng, oneerlijk en onmenselijk beleid die er gevoerd wordt door VSF Global.
Dat Nederland als een fatsoenlijk, beschaafd en democratisch land die € 110 opnieuw laat betalen is beschamend te noemen. Met heel veel moeite kunnen de Surinamers € 110 bij elkaar verzamelen en dat zijn ze bij een afwijzing in één keer kwijt.

Wij Surinamers hebben een hechte band met onze familie. Het komt vaker voor, dat door het afwijzen van het visum, velen na het overlijden van hun dierbaren in Nederland geen afscheid kunnen nemen en bij huwelijken niet aanwezig kunnen zijn. De Nederlandse regering is er wel degelijk van op de hoogte en stoort zich daar totaal niet aan. Deze houding die Nederland heeft aangenomen tegenover haar voormalig Rijksgenoten is zeer mensonwaardig en onrechtvaardig. Totaal gevoelloos.

Dat de Nederlandse regering haar voormalig Rijksgenoten zo behandelt, ligt ook aan de Surinaamse regering. De Surinaamse regering laat het allemaal oogluikend toe. PSD vindt dat de Surinaamse regering corrigerend moet optreden. PSD begrijpt niet waarom zij niet corrigerend kan en wil optreden. Vanaf de huidige regering aan de macht is, hoort PSD van beide regeringsleiders, dat de relatie gebaseerd is op “gelijkwaardigheid en wederzijds respect”. Kan middels afschaffing van visa en de vereenvoudigde procedure met transparante regels de visa kwestie goed worden afgewikkeld?

 

PSD verzoekt de Nederlandse regering vooruitlopende op het Schengen-visum een voorlopige voorziening te treffen, zodat de voormalig Rijksgenoten nu alvast zonder visum naar Nederland mogen reizen voor maximaal 90 dagen. Als Koning Willem Alexander een wet binnen 3 weken kan ondertekenen, dat de Oekraïners zonder visum Nederland binnen mogen komen, kan het dus voor de voormalig Rijksgenoten ook.

Ook verzoekt PSD de Nederlandse regering het visumbeleid bij VFS Global met onmiddellijke ingang weg te halen en terug te brengen naar de Nederlandse Ambassade in Paramaribo, zoals het vroeger was en zoals het hoort. Hierdoor kan het ambassadepersoneel persoonlijk contact hebben met de mensen.

Het is  toch belachelijk, dat er iemand in Nederland garant staat voor iemand die uit Suriname komt en nog is de Nederlandse regering de mening toegedaan, dat er mensen in illegaliteit zullen verdwijnen. Wat voor waarde heeft zo’n garantieverklaring dan?

Aan Nederland de oproep om de internationale verdragen die Nederland heeft gesloten goed uit te voeren en ook het raamverdrag tussen Nederland en Suriname hoger op de agenda te zetten tot heil van beide landen.

Stichting Platform Surinaamse Diaspora
Ram Rambaratsingh, (penningmeester)


Publicatie datum 9 mei 2023


Publicatie datum 9 mei 2023


Publicatie datum 1 mei 2023

Beluister hier het vraaggesprek door Radio Amor met de heer Ram Rambaratsingh omtrent de eenmalige toekenning van de 5000,- euro voor het AOW-gat.


 

 

Publicatie datum 28 april 2023

 


Lezing Boedelproblematiek