Vertegenwoordigers van Kenniskring Nederland-Suriname (KK), het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) en de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) hebben het initiatief genomen om een Platform Surinaamse Diaspora op te richten. Deze organisaties zeggen dat wereldwijd de aandacht voor de belangrijke rol die de diaspora speelt bij de ontwikkeling van de landen van herkomst aan het groeien is. De Surinaamse overheid wil de diaspora meer betrekken bij de economische ontwikkeling van het land. Vandaar haar groeiende interesse voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland en in andere landen. Maar in de diaspora investeren blijft ondanks de vele beloftes gemakkelijker gezegd dan gedaan. 

 

Na 30 jaar ziet de overheid in Suriname het nut van diaspora in, stellen de organisaties. Er zijn duidelijke signalen hiervoor te zien. Met de invoering van de toeristenkaart op 25 november 2011 en binnenkort de komst van de PSA-kaart heeft de Surinaamse overheid de eerste serieuze stappen gezet in de richting van een te voeren diasporabeleid.

De missie van het platform is het verbinden van Surinamers wereldwijd en het bijdragen tot verbetering van hun welvaart en welzijn is de belangrijkste missie van het Platform. De proclamatie van PSD heeft plaatsgevonden op 23 november tussen 13.00 en 18.00 uur in Conferentiecentrum De Baak aan De Horst 1 in Driebergen. 

Intussen is PSD veel groter geworden met aansluitingen van meer Diaspora Organisaties, individuen en Raden. 

PSD heeft een bestuur, een raad van advies, een PR media en communicatie unit en beschikt over tal van vrijwilligers.  

 

De pioniers van PSD. Sedert 2013.