Missie:

Het verbinden van Surinamers wereldwijd en het verbeteren van hun welvaart en welzijn.

Visie:

 1. De sociale geografie van de wereld evolueert van nationale naar transnationale gemeenschappen.
 2. Steeds meer mensen hebben een thuisland (land van origine) en een huisland (land waar zij wonen en werken) en hebben behoefte om hun kennis, kunde en kapitaal in beide landen te exploiteren.
 3. Surinamers in Nederland proberen al 30 jaar een diaspora policy op gang te krijgen.
 4. Na meer dan 30 jaren van afstandelijkheid en terughoudendheid jegens de eigen diaspora, zijn er nu signalen dat men in Suriname bewust begint te raken van de potentie van de Surinaamse diaspora.
 5. Een goed functionerende diaspora organisatie zal leiden tot een win-win situatie voor Surinamers in Suriname en in diaspora.

 Doelstellingen & Ambities:

 1. Het verbinden van Surinamers wereldwijd vanuit een centrale organisatie.
 2.  Het bundelen van het Surinaams diasporakapitaal met het doel deze in te zetten voor de welvaart en het welzijn van Surinamers.
 3. Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het faciliteren van mogelijkheden voor uitwisselen van kennis, kunde en kapitaal.
 4. Het initiëren en ontwikkelen van mechanismen en formules voor het inzetten van diasporakapitaal in Suriname.
 5. Het behoud en versterken van het Sranan mang gevoel in de diaspora gemeenschappen.
 6.  Het organiseren van een jaarlijkse Sranan mang day.